Další tipy, rady a výhody

Obsah

Hledáte informace k SEPA platbám? Máme odpovědi na všechny vaše otázky!


Největší směnárna v Praze a celé ČR

Směnárna EXCHANGE s.r.o. má jedinou pobočku v Kaprově ulici, která je rozdělena na dvě části. Část pro běžné klienty (vchod z nám. Franze Kafky přímo naproti Staroměstskému náměstí) a část pro VIP klienty (Kaprova ulice číslo 15).

V jediném místě tak nabízí největší odbavovací kapacitu pro hotovostní směny v Praze. V jednom okamžiku mohou pokladníci směnárny EXCHANGE s.r.o. obsloužit až 9 klientů! Tak široký servis nemá žádná jiná směnárna.

Objemem provedených směn se EXCHANGE s.r.o. řadí mezi největší směnárny v celé republice.


Platební instituce

Společnost EXCHANGE s.r.o. získala v březnu 2011 jako jedno z prvních nebankovních devizových míst povolení k činnosti platební instituce, bez kterého není možné od 1. května 2011 nadále nabízet služby bezhotovostního obchodování s cizí měnou.

Splněním náročných podmínek transformace na platební instituci potvrdila společnost EXCHANGE s.r.o. důvěru vloženou klienty v kvalitní a ověřené služby devizového obchodování a upevnila své postavení významného poskytovatele bezhotovostních obchodů s cizí měnou.


Kdo se o vás stará

Směnárna EXCHANGE s.r.o. zaměstnává tým 25 odborníků na hotovostní i bezhotovostní směny, kteří jsou 362 dnů v roce připraveni vyhovět v maximální míře náročným požadavkům klientů. Volno si mohou dovolit jen dva dny o Vánočních svátcích a na Nový rok.

Aby mohly být všechny služby naprosto bezvadné, spolupracuje společnost navíc s téměř desítkou dalších externích subjektů od poskytovatelů informační infrastruktury až po bezpečností agentury.


Kamerový systém

Společnost EXCHANGE s.r.o. provozuje největší a nejrozsáhlejší kamerový systém, s jakým se lze setkat u nebankovní směnárny. Služby kamerového systému chrání bezpečí zaměstnanců, klientů, umožňují dohled nad kvalitou poskytovaných služeb, pomáhají při řešení reklamací a v několika případech již pomohly Policii ČR v odhalování trestné činnosti.


Nemůžete se k nám dovolat ze svého čísla?

Společnost EXCHANGE s.r.o. provozuje komplexní systém identifikace volajícího, který umožňuje obchodníkům před zahájením hovoru identifikovat klienta a jeho potřeby, anebo detekovat obtěžující volání a volání ještě před spojením s obchodníkem ukončit. Naneštěstí ne všichni volající se chovají slušně a občas se stane, že na naši zelenou linku volá osoba, která zcela nesmyslně verbálně napadá naše obchodníky, pokouší se s nimi navázat sexuálně orientovaný hovor nebo se jen malé děti baví vytáčením našeho čísla. V takovém případě obchodník hovor ukončí a telefonní číslo označí za nežádoucí. Takové číslo se k nám již nikdy nedovolá.

Pokud jste zjistili, že se k nám nelze dovolat z vašeho telefonního čísla a přitom z jiného přístroje nás můžete kontaktovat bez problémů, pak se pravděpodobně i váš přístroj ocitl na našem seznamu nežádoucích čísel. Prověřte si ve svém okolí, kdo mohl přístroj zneužít a kontaktujte naše pracovníky z jiného přístroje nebo pomocí kontaktního formuláře, aby blokaci vašeho telefonního čísla zrušili.

Od roku 2011 jsou všechny telefonické hovory nahrávány jako doklad sjednaných služeb. Pokud se vám stane, že se vaše telefonní číslo opakovaně dostalo na seznam nežádoucích čísel, můžete požádat naše pracovníky, aby vám pomohli identifikovat zdroj nežádoucích volání.


Úhrada nákupu a prodeje valut platební kartou

Častý dotaz našich klientů směřuje na možnost úhrad valutových obchodů platební kartou. Přitom netuší, že jejich rozhořčení nad nepřijímáním platebních karet je zcela neoprávněné. Chráníme tak totiž jejich zájmy. Úhrada platební kartou by pro české klienty měla smysl jen pro prodej cizích měn, tj. v situaci, kdy si klient cizí měnu kupuje. Málokdo ale ví, že tyto karetní operace jsou zatížené poplatkem, který jde k tíži klienta! Zdánlivě výhodná směna se tak po započtení poplatku změní ve velice nevýhodnou operaci. Už poplatek ve výši 2% způsobí kurzový rozdíl větší, než je kurzový rozdíl mezi běžnými a VIP prodejními kurzy. Řešení je přitom jednoduché. Navštívit některý z bankomatů v okolí, vybrat si potřebný objem českých korun a směnu realizovat standardním způsobem v hotovosti.

Zahraniční turisté řeší obdobnou situaci při nákupu českých korun. Zde platí stejná pravidla a navíc by došlo při stržení částky k dvojímu přepočtu. Nejprve bychom klientovi přepočítali cizí měnu naším kurzem na CZK a následně by při zaúčtování došlo k přepočtu z ekvivalentu CZK na měnu, ve které má klient vedený účet, kurzem banky. Pro zahraničního klienta by to ve skutečnosti nebylo tak drastické, byť i v tomto případě by si banka zřejmě za transakci započítala poplatek, jenom by ve skutečnosti namísto např. 100 EUR nakoupil české koruny za trošku vyšší částku. I v tomto případě je nejjednodušším a pro klienta nejvýhodnějším řešením prostý výběr z bankomatu a žádná další operace není nutná.

Jak je patrné, karetní operace a hotovostní směny nejdou příliš dohromady a to platí nejen u nás, ale i v zahraničí. Takže pokud potřebujete jako turista v zahraničí místní měnu a máte jen platební kartu, jednoduše si vyberte potřebnou částku z bankomatu. Je to nejvýhodnější způsob, jak si opatřit dodatečnou hotovost. Jestliže si potřebujete nakoupit cizí měnu, vyberte si české koruny nejprve z bankomatu a teprve pak navštivte směnárnu.


Jak postupovat, jestliže dodatečně zjistíte, že vám nebyla vyplacena správná částka

Čas od času se stane, že se na nás obrátí klient s podezřením, že mu nebyla vyplacena správná hotovost. Z naší praxe víme, že příčiny mohou být různé. Nejčastější příčinou je obyčejná zapomnětlivost, kdy si klient po pár dnech neuvědomí, že část hotovosti někde utratil. Jen zcela výjimečně se stane, že pochybení je na straně pracovníka společnosti. A právě pro tyto případy hlídá kamerový systém v reálném čase průběh každé hotovostní operace na každé pokladně směnárny, takže v případě pochybností lze dodatečně prošetřit stížnost klienta a to i s několikadenním zpožděním. Budiž ctí pracovníkům společnosti, že v naprosté většině případů byla stížnost klienta neoprávněná a kamerový záznam jasně prokázal, že transakce proběhla vždy v pořádku.

V naší směnárně neplatí pravidlo, že na nesrovnalosti zjištěné mimo pokladní přepážku nebereme zřetel. Jelikož denně zpracují pracovníci EXCHANGE s.r.o. více jak tisíc hotovostních směn a značná část transakcí je většího objemu, jsme si vědomi, že se nelze zcela vyhnout lidské chybě. Proto se každý den pečlivě kontrolují hotovostní zůstatky všech měn a jakákoliv nesrovnalost se s pomocí kamerového systému dohledá. Pokud se pochybení týká obchodu VIP klienta nebo obchodu, u kterého je zaznamenáno kontaktní spojení na klienta, pokusí se s ním pracovníci spojit a svou chybu napravit. Pokud není možné klienta kontaktovat, je rozdíl pokladní transakce uložen stranou a jestliže se klient dodatečně přihlásí, je věc vyřízena k jeho spokojenosti.


Charitativní činnost

Směnárna EXCHANGE s.r.o. již několik let pravidelně podporuje domov pro seniory Slunečnice. Štědré příspěvky společnosti umožnily nejen zkvalitnit péči o seniory, ale i zlepšit kvalitu jejich života. Účelně a dobře využité prostředky povzbudily vedení společnosti EXCHANGE s.r.o. pokračovat v této tradici i v dalších letech. Vedení domova pro seniory v osobě pana Richarda Krále je pro nás zárukou, že naše podpora má smysl.


Byla vám nabízena směna na ulici?

Rádi bychom varovali všechny naše klienty i návštěvníky jiných směnáren před podobnými praktikami. Bohužel se stále častěji setkáváme s případy, kdy jistí občané, často se silným arabským nebo ruským přízvukem, oslovují naše klienty a přesvědčují je, aby se „nenechali ošidit“ v naší směnárně, kde jim prý hrozí až 25% poplatky. Pokud se jim podaří důvěřivého jedince přesvědčit, připomíná výměna tzv. ruskou ruletu. Bohužel pomyslným výstřelem je spokojený klient. Valná část „klientů“ později zjistí nepříjemnou skutečnost, že naletěla podvodníkům.

V současné době úzce spolupracujeme s Policií ČR na eliminaci tohoto problému. Než se nám to podaří, je jedinou účinnou cestou důrazně podobné nabídky odmítat a případně pohrozit, že zavoláte policistu. Žádný z našich klientů se naštěstí nesetkal s agresivitou ze strany těchto osob, protože setkání s úřední osobu je to poslední, o co stojí.


Stali jste se obětí kriminální činnosti?

Každé místo, kde se vyskytuje větší koncentrace kapitálu, bohužel přitahuje i osoby, jejichž úmysly nelze nazvat čistými. Týká se to i naší směnárny, a ač většinu z těchto nekalých elementů odradí naše bezpečností opatření a relativně častý pohyb policistů v okolí směnárny, daný turisticky atraktivní lokalitou, čas od času se na nás obrátí klient s prosbou o pomoc v situaci, kdy došlo k poškození jeho práv.

Pokud vás postihne tato nepříjemná situace, je důležité jednat rychle, co nejdříve se obrátit na Policii a požádat nás o archivaci kamerových záznamů. Právě ty hrají často významnou roli v dopadení pachatele.

Až příliš často se ale setkáváme se situací, kdy nás Policie požádá o součinnost při vyšetřování kapesní krádeže, a my s údivem zjistíme, jak neopatrný klient zapomene své doklady, klíče od auta nebo i peníze na poličce v prostorách směnárny. V tom lepším případě je naši pracovníci včas zaregistrují a uloží v prostorách směnárny. V těch horších případech si je vezme do své vlastní „úschovy“ některý nenechavý návštěvník směnárny, a pokud neuskuteční transakci s povinnou identifikací, je jeho dohledání i přes kvalitní kamerový záznam prakticky nemožné.

Věnujte proto laskavě zvýšenou pozornost svým osobním věcem a neodkládejte v prostorách směnárny doklady ani peníze. Je to nejsnazší způsob, jak je tam zapomenout a přijít o ně.


Závěrem... Vesmírný program směnárny EXCHANGE s.r.o.

Pokud jste dočetli až sem, jste zřejmě našimi věrnými příznivci a tak nám jistě odpustíte malé zlehčení na závěr. Rádi bychom zde uvedli, že se naše společnost podílí na osídlení Měsíce nebo plánuje cestu první lidské posádky na Mars. Musíme vás ale zklamat, protože naše ambice na podobné cíle nestačí a tak se musíte spokojit pouze s tím, že záříme jako jasná hvězda na černém nebi směnáren v Praze. Útěchou vám budiž skutečnost, že pro financování takového programu bychom museli EUR i USD nakupovat za 1 Kč a prodávat za 100. A máme mlhavé tušení, že bychom i přes báječnou referenci podpory vesmírného programu o pár našich klientů přišli.

Děkujeme za váš zájem a těšíme se na vaši návštěvu ve směnárně
EXCHANGE s.r.o., Kaprova 13, Praha 1

Kurzovní lístky

Platby do zahraničí

Ke stažení

Tipy, rady a výhody

Šokující videa

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Více informací zde.
Partnerské weby: www.platby-do-zahranici.cz | www.kolik.cz | www.nejlepsi-kurzy.cz | www.exchange-vip.cz