SEPA platby zdarma

a další podmínky devizového obchodování

S námi pro úhrady v cizí měně nepotřebujete devizový účet. Všechny obchody v objemu nad 100 000,- Kč provádíme bez poplatku. SEPA platby provádíme bez poplatku již od 50 000,- Kč.

Jaké jsou poplatky za devizové platby v menších objemech?

  • Za příchozí i odchozí SEPA do 50 000,- Kč je poplatek 100,- Kč.
  • SEPA platby od 50 000,- Kč provádíme ZDARMA bez poplatku.
  • Pro ostatní zahraniční platby do 100 000,- Kč je poplatek 200,- Kč.
  • Převody v cizí měně v rámci jedné banky provádíme ZDARMA bez poplatku.
  • Za hotovostní vklady v cizí měně na účet platební instituce účtujeme poplatek 50,- Kč.
  • Všechny bezhotovostní platby od 100 000,- Kč provádíme ZDARMA bez poplatků.

Poplatky a podmínky pro zproštění poplatků

U platebních příkazů, jejichž objem je nižší než 100 000,- CZK nebo v případě úhrad SEPA je nižší než 50 000,- CZK, budou Klientovi účtovány následující poplatky:

Poplatky za příchozí úhrady platebního příkazu (strana plátce):

0,- CZK jestliže je účet plátce vedený v cizí měně a u stejné tuzemské banky, jako platební účet určený pro převod prostředků pro úhradu platebního příkazu,

50,- CZK jestliže plátce vloží peněžní prostředky na platební účet vedený v cizí měně určený pro převod prostředků pro úhradu platebního příkazu,

100,- CZK jestliže plátce převede peněžní prostředky na úhradu platebního příkazu v rámci zjednodušené platby SEPA (vztahuje se i na převody EUR v rámci ČR mezi různými bankami),

200,- CZK jestliže plátce převede peněžní prostředky na úhradu platebního příkazu v režimu standardní zahraniční platby,

Poplatky za odchozí úhradu platebního příkazu (strana příjemce):

0,- CZK jestliže je účet příjemce platebního příkazu vedený v cizí měně a u stejné tuzemské banky, jako platební účet Platební instituce, ze kterého budou peněžní prostředky převáděny,

100,- CZK jestliže budou příjemci platebního příkazu převedeny peněžní prostředky v rámci zjednodušené platby SEPA (vztahuje se i na převody EUR v rámci ČR mezi různými bankami),

200,- CZK jestliže budou příjemci platebního příkazu převedeny peněžní prostředky v režimu standardní zahraniční platby.

Zde uvedený přehled poplatků je orientační. Závazná výše poplatků je určena aktuálním zněním Sazebníku poplatků, v souladu s aktuálním zněním Všeobecných obchodních podmínek.

  1. SEPA platby jsou zjednodušené platby mezi členskými státy Evropské unie nebo jinými smluvními státy Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pro využití zjednodušené platby SEPA je plátce povinen uvést číslo platebního účtu příjemce ve formátu IBAN, SWIFT kód banky příjemce a lze je použít výhradně pro převod peněžních prostředků v měně EUR.
  2. Ostatní zahraniční platby jsou všechny platby v cizí měně, které nelze realizovat v režimu SEPA a nejsou prováděny v rámci jedné banky, tj. i převody cizí měny (kromě EUR) mezi různými bankami v ČR.
  3. Další pojmy naleznete vysvětlené ve Všobecných obchodních podmínkách

Kurzovní lístky

Platby do zahraničí

Ke stažení

Tipy, rady a výhody

Šokující videa

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Více informací zde.
Partnerské weby: www.platby-do-zahranici.cz | www.kolik.cz | www.nejlepsi-kurzy.cz | www.exchange-vip.cz